Om leidend te zijn, in te kunnen spelen of te kunnen anticiperen op besluitvorming die invloed heeft op uw organisatie of branche, is het noodzakelijk om te weten wat er speelt. Wij volgen de actualiteit, debatten, procedurevergaderingen, stemmingen en spreken dagelijks met actoren die weten wat er gaat spelen.

POLITIEKE MONITORING

Specifieke communicatie is public affairs: communicatie en acties in het kader van belangenbehartiging richting besluitvormende organen. Hoe oefen je op die processen invloed uit, hoe zorg je ervoor dat besluitvormers rekening houden met uw belangen? Bij public affairs-activiteiten opereren wij op de achtergrond, en zult u bij voorkeur zelf woordvoerder zijn van uw belang.

PUBLIC AFFAIRS

Stakeholder management brengt uw strategische doelen en die van uw stakeholders bij elkaar. Dialoog en het vinden van gezamenlijke belangen staan centraal: het gezamenlijk werken aan (maatschappelijke) thema's maakt uw eigen effectiviteit groter en verbreedt draagvlak.

STAKEHOLDER MANAGEMENT

Wij adviseren u over uw communicatiestrategie: de wijze waarop u met behulp van communicatie uw organisatiedoelen kunt realiseren. U wilt bijvoorbeeld autoriteit verwerven, uw reputatie verbeteren, maatschappelijke doelgroepen aanspreken, of nieuwe product/markt combinaties presenteren.

STRATEGISCHE COMMUNICATIE

Uw omgeving heeft invloed op uw reputatie. Maatschappelijke organisaties, politiek en media vragen soms om heldere standpunten. Andersom wilt u uw organisatie sterk positioneren tijdens (pers)presentaties. Wij ondersteunen u bij het formuleren van kernboodschappen, Q&A’s en trainingen.

MEDIASTRATEGIE EN WOORDVOERING

Als u geconfronteerd wordt met een crisis helpen wij u om de regie op het proces te behouden: zowel intern als extern. We stellen met de opdrachtgever een communicatie- en mediastrategie vast en ondersteunen bij de uitvoering.

CRISISCOMMUNICATIE

Public affairs, woordvoering, stakeholdermanagement of crisiscommunicatie: u wilt in-house capaciteit en expertise opbouwen en wilt dit doen door middel van training en coaching. Wij ontwikkelen een maatwerk traject, stellen doelen vast en ondersteunen u bij de uitvoering.

COACHING EN TRAINING

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Politieke Monitoring
Public Affairs
Stakeholder Management
Strategische Communicatie
Mediastrategie en Woordvoering
Crisiscommunicatie
Coaching en training
Slider