PBLCO helpt bedrijven, overheden en belangenorganisaties om de veranderende omgeving en de eisen die die omgeving aan hen stelt, te vertalen naar effecten, kansen en mogelijkheden. We agenderen issues, werken aan maatschappelijk draagvlak, versterken reputaties, mobiliseren opinieleiders en wijzen de weg om invloed uit te oefenen op politiek, overheid en maatschappelijke omgeving. Onze kennis strekt zich uit van vraagstukken op het gebied van internationale samenwerking, internationale betrekkingen, mensenrechten, wetenschap, energie, fiscaliteit, voeding, gezondheid, klimaat en duurzaamheid.

Jurgen de Vries

Jurgen is partner bij PBLCO. In de afgelopen 6 jaren was hij als oprichter en partner betrokken bij het public affairs-kantoor SSDV. Daarvoor werkte Jurgen voor drie andere public affairs-kantoren, te weten: Weber Shandwick, Pauw & Van Spaendock en Bikker EURO RSCG. Hij houdt zich voornamelijk bezig met onderwerpen op het terrein van grondstoffen, financiering, fiscaliteit, pensioenen en voeding.

Jurgen startte zijn carrière bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat, als secretaris van twee grote infrastructurele projecten: Toekomst Nederlandse Luchtvaart Infrastructuur (TNLI) over de uitbreiding van de luchthaven van Schiphol, en Project Mainport Rotterdam (PMR, de verkenningsfase over de uitbreiding van de Rotterdamse haven met de tweede Maasvlakte).

Jurgen heeft zijn studie Bestuurskunde afgerond aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarnaast heeft hij ook in de Verenigde Staten gestudeerd aan de School for Public and Environmental Affairs van de Indiana University.

PG Kroeger

PG Kroeger is strategisch adviseur bij PBLCO. Zijn loopbaan bewoog zich in een internationale context, veelal verbonden met onderwerpen rond de overdracht en deling van kennis. Onderwijs, talentontwikkeling, wetenschapsbeoefening, toepassing en innovatie kwamen daarin steeds weer aan de orde. Het maakte dan eigenlijk niet uit of dat in ‘het Haagse’, in Brussel, op de Hannover Messe, bij onderhandelingen in China of bij de OECD in Parijs gebeurde.

Hij begon bijna altijd met een lege kast en zonder voorganger in zijn functie of rol. Pionieren en daar iets van maken, daar kwam het meestal op neer. Het vooruit denken en meedenken met beslissers stond daarin centraal. Van bewindslieden en fractieleiders in Den Haag tot Europese sleutelfiguren, van toppers in de wetenschap en voorzitters van universiteitsbesturen en hogescholen tot denktanks en evenementen op wereldschaal.

Voor, met en over zulke mensen schreef en schrijft PG Kroeger. Zowel in boekvorm, als in speeches en essays voor hen, als in de content van ScienceGuide, ScienceGuideEU en heel wat andere media. Hij sprak daartoe met velen, van de Vader van Europa, Jacques Delors, tot Koen Geurts, de jonge ingenieur die sonde Philae op een komeet deed landen. En van literator en KNAW President Frits van Oostrom tot Neelie Kroes en van Mark Rutte tot operadiva Melanie Diener.

De komende tijd komen er meerdere nieuwe boeken uit van zijn hand. Wat niet verhindert dat PG Kroeger zijn fantasie en verbindingen wereldwijd ook nog op andere manieren nuttig weet te maken.

Oliver van Loo

Oliver is partner bij PBLCO en is gespecialiseerd in public affairs, lobbyen en strategische communicatie. Hij werkt onder andere voor de Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), de Global Alliance for Vaccines and Immunization (Gavi), het International AIDS Vaccine Initiative (IAVI), het International Fund for Agricultural Development (IFAD) en kennisinstellingen zoals de Vrije Universiteit. 

Sinds 2012 was Oliver partner bij Dietz Dröge & van Loo en tussen 2007 en 2012 werkte hij voor adviesbureaus zoals Pilgrims Consult en de Issuemakers, en als zelfstandig lobbyadviseur. 

Oliver is bestuurlijk actief bij de Week van Respect en de Martin Luther King Lezing. Ook was hij actief bij de Worldconnectors, de Young Think Tank van de ABN AMRO en het crowdfundingplatform voor rechtvaardigheid, Grrrowd. In 2006 richtte hij met Mission to Minsk en Staatssecretaris Mark Rutte het Libertas Noodfonds op waardoor studenten uit dictatoriale regimes in Nederland hun studie kunnen afmaken. Oliver woont in Den Haag.

Jasper Benus

Jasper Benus is adviseur bij PBLCO. Hij is werkzaam voor Dietz Communicatie, het Utrechtse zusterbureau van PBLCO. Hij is de spil tussen landelijke, regionale en lokale vraagstukken op het snijvlak van politiek, maatschappij en bedrijfsleven. Zijn werkveld bestaat uit strategy development, stakeholdermanagement, strategische communicatie en public affairs. Jasper adviseert een breed scala aan organisaties, waaronder NGO’s, investeerders, multinationals, onderwijsinstellingen, brancheorganisaties, projectontwikkelaars en decentrale overheden.   

Zijn belangrijkste uitdaging is het detecteren van kansen en bedreigingen voor politiek, maatschappij en bedrijfsleven, op verschillende (overheids)niveaus. Door kansen en bedreigingen vroegtijdig te detecteren, kunnen organisaties daar op anticiperen. In de praktijk kan het bijvoorbeeld voorkomen dat bij landelijke beleidswijzigingen onvoldoende oog is voor de effecten op lokaal en regionaal niveau. Of vice versa, wanneer lokaal of regionaal beleid landelijke kansen in de weg staat. Door commercieel en maatschappelijk belang met elkaar te verbinden en allianties te smeden, kunnen barrières worden weggenomen en doelen versneld in zicht komen.  

Jasper is proactief, betrokken en denkt als van natuurlijk vanuit belangen. Hij heeft een sterk analytisch vermogen en weet daarmee de juiste verbindingen te leggen in het belang van zijn opdrachtgevers. Naast zijn werk is Jasper secretaris van het politieke netwerk Mobiliteit & Leefomgeving (VVD) en zet hij zich in voor de Stichting Stadsontspanning in zijn woonplaats Utrecht, waar hij medeverantwoordelijk is voor verschillende evenementen in de stad. 

Taco Juriaanse

Taco Juriaanse is partner bij PBLCO. Zijn expertise is public affairs, reputatiemanagement en stakeholdermanagement.  Hij richt zich op de thema’s voeding, gezondheid en duurzaamheid. Met een achtergrond in communicatie en een sterk netwerk in de agrifoodsector en bij maatschappelijke organisaties helpt hij klanten hun strategische doelen te verbinden met de belangen van stakeholders.

Taco werkt als ad interim Manager External Affairs voor Spa Nederland en adviseert verschillende klanten over hun stakeholdermanagement en ondersteunt met strategische communicatiewerkzaamheden. De afgelopen jaren werkte hij als belangenbehartiger voor de bier- en frisdrankensector en was verantwoordelijk voor stakeholdersamenwerking en duurzaamheidscommunicatie. Eerder was hij werkzaam bij Schuttelaar & Partners, waar hij verschillende multistakeholderplatforms in de levensmiddelensector begeleidde. Daarnaast richtte hij zich op strategische communicatieprojecten en adviseerde bedrijven, NGO’s en overheden over MVO en stakeholdermanagement.

De werkwijze van Taco kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak die oog heeft voor de belangen van de mensen en organisaties waarmee hij werkt, en hun stakeholders. Zijn uitgangspunt is een pragmatisch idealisme met de overtuiging dat de meest kansrijke verduurzaming gepaard gaat met een sluitende business case.

Rob Stol

Rob is strategisch adviseur bij PBLCO. In diverse functies heeft hij vanuit verschillende posities veel te maken gehad met complexe politiek bestuurlijke processen. Rob was als manager en bestuurder actief in allerlei bedrijven en organisaties. De laatste 10 jaar voor zijn pensionering in 2012 was hij algemeen directeur van NRG, hèt nucleaire kenniscentrum en een wereldspeler op het gebied van medische radio-isotopen. Daarvoor was hij betrokken bij Wolters Kluwer, sociale werkvoorziening Oostergo, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Ministerie van Onderwijs, Philips en de Universiteit Utrecht. Daarnaast maakt(e) hij deel uit van diverse advies- en toezichtorganen in nationaal en internationaal verband.

In alle gevallen is het zijn passie bij te dragen aan fundamentele veranderingen in wetenschap, organisatie en bestuur. Samen met stakeholders zoeken naar nieuwe wegen of obstakels in de gebaande paden opruimen geeft ruimte voor een positieve dynamiek in organisaties. Of het nu gaat om positionering van NRG als nucleair instituut naar onderneming, digitaal uitgeven bij WK, omslag in het omgaan met arbeidsbeperkingen in Oostergo, het vormgeven van eigentijds hoger onderwijs, ICT in het onderwijs, enzovoort. Het zijn voorbeelden van die veranderingen waarbij stakeholders vanuit de inhoud, de organisaties, management, bestuur en politiek samen een weg gevonden hebben.

Rob is gepromoveerd in de Fysische Chemie en heeft daarna kennis en ervaring opgedaan in bedrijfs- en bestuurskunde.

Pirmin Olde Weghuis

Als adviseur bij PBLCO vertegenwoordigt Pirmin verschillende internationale bedrijven, organisaties en instellingen zoals de Bill and Melinda Gates Foundation, Gavi, IFAD en USIPA. Hij bedient voornamelijk klanten die actief zijn op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, bijvoorbeeld bij global health en agricultuur, en klanten die zich richten op duurzame energievraagstukken als biomassa. Daarnaast is hij sinds 2015 ook verbonden aan het Amerikaanse public affairs-kantoor VH Strategies. Als Liaison Officer Europe houdt hij zich bezig met business development en geeft hij invulling aan de strategische samenwerking tussen beide kantoren.

Voordat hij in 2016 bij het PBCLO-team begon, werkte Pirmin op Capitol Hill in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden als Lantos-Humanity in Action Legislative Fellow voor Congreslid Grace F. Napolitano (D-CA32). Ook was hij actief tijdens de presidentiële voorverkiezingen in New Hampshire als deelnemer van de BKB Academie 16. Hij behaalde zijn BA en MA Amerikanistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, studeerde een semester in Michigan en sloot ook het Master’s Honour’s College succesvol af. Zijn scriptie beschreef het consolidatieproces van de concepten vrijheid en gelijkheid in de constitutie van de Amerikaanse Republiek.

Pirmin heeft een grote passie voor de Amerikaanse cultuur en kan door zijn ervaringen waardvolle strategische inzichten bieden in de machinerie van de politiek. Hij is een sterk strategisch denker, effectieve netwerker, en heeft goed gevoel voor politieke verhoudingen.

VACATURES
Wij hebben momenteel geen vacatures, maar staan altijd open voor een kennismaking en een kop koffie!

info@pblco.nl