PBLCO helpt bedrijven, overheden en belangenorganisaties om de veranderende omgeving en de eisen die die omgeving aan hen stelt, te vertalen naar effecten, kansen en mogelijkheden. We agenderen issues, werken aan maatschappelijk draagvlak, versterken reputaties, mobiliseren opinieleiders en wijzen de weg om invloed uit te oefenen op politiek, overheid en maatschappelijke omgeving. Onze kennis strekt zich uit van vraagstukken op het gebied van internationale samenwerking, internationale betrekkingen, mensenrechten, wetenschap, energie, fiscaliteit, voeding, gezondheid, klimaat en duurzaamheid.

Jurgen de Vries

Jurgen is partner bij PBLCO. In de afgelopen 6 jaren was hij als oprichter en partner betrokken bij het public affairs-kantoor SSDV. Daarvoor werkte Jurgen voor drie andere public affairs-kantoren, te weten: Weber Shandwick, Pauw & Van Spaendock en Bikker EURO RSCG. Hij houdt zich voornamelijk bezig met onderwerpen op het terrein van grondstoffen, financiering, fiscaliteit, pensioenen en voeding.

Jurgen startte zijn carrière bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat, als secretaris van twee grote infrastructurele projecten: Toekomst Nederlandse Luchtvaart Infrastructuur (TNLI) over de uitbreiding van de luchthaven van Schiphol, en Project Mainport Rotterdam (PMR, de verkenningsfase over de uitbreiding van de Rotterdamse haven met de tweede Maasvlakte).

Jurgen heeft zijn studie Bestuurskunde afgerond aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarnaast heeft hij ook in de Verenigde Staten gestudeerd aan de School for Public and Environmental Affairs van de Indiana University.

PG Kroeger

PG Kroeger is strategisch adviseur bij PBLCO. Zijn loopbaan bewoog zich in een internationale context, veelal verbonden met onderwerpen rond de overdracht en deling van kennis. Onderwijs, talentontwikkeling, wetenschapsbeoefening, toepassing en innovatie kwamen daarin steeds weer aan de orde. Het maakte dan eigenlijk niet uit of dat in ‘het Haagse’, in Brussel, op de Hannover Messe, bij onderhandelingen in China of bij de OECD in Parijs gebeurde.

Hij begon bijna altijd met een lege kast en zonder voorganger in zijn functie of rol. Pionieren en daar iets van maken, daar kwam het meestal op neer. Het vooruit denken en meedenken met beslissers stond daarin centraal. Van bewindslieden en fractieleiders in Den Haag tot Europese sleutelfiguren, van toppers in de wetenschap en voorzitters van universiteitsbesturen en hogescholen tot denktanks en evenementen op wereldschaal.

Voor, met en over zulke mensen schreef en schrijft PG Kroeger. Zowel in boekvorm, als in speeches en essays voor hen, als in de content van ScienceGuide, ScienceGuideEU en heel wat andere media. Hij sprak daartoe met velen, van de Vader van Europa, Jacques Delors, tot Koen Geurts, de jonge ingenieur die sonde Philae op een komeet deed landen. En van literator en KNAW President Frits van Oostrom tot Neelie Kroes en van Mark Rutte tot operadiva Melanie Diener.

De komende tijd komen er meerdere nieuwe boeken uit van zijn hand. Wat niet verhindert dat PG Kroeger zijn fantasie en verbindingen wereldwijd ook nog op andere manieren nuttig weet te maken.

Oliver van Loo

Oliver is partner bij PBLCO en is gespecialiseerd in public affairs, lobbyen en strategische communicatie. Hij werkt onder andere voor de Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), de Global Alliance for Vaccines and Immunization (Gavi), het International AIDS Vaccine Initiative (IAVI), het International Fund for Agricultural Development (IFAD) en kennisinstellingen zoals de Vrije Universiteit. 

Sinds 2012 was Oliver partner bij Dietz Dröge & van Loo en tussen 2007 en 2012 werkte hij voor adviesbureaus zoals Pilgrims Consult en de Issuemakers, en als zelfstandig lobbyadviseur. 

Oliver is bestuurlijk actief bij de Week van Respect en de Martin Luther King Lezing. Ook was hij actief bij de Worldconnectors, de Young Think Tank van de ABN AMRO en het crowdfundingplatform voor rechtvaardigheid, Grrrowd. In 2006 richtte hij met Mission to Minsk en Staatssecretaris Mark Rutte het Libertas Noodfonds op waardoor studenten uit dictatoriale regimes in Nederland hun studie kunnen afmaken. Oliver woont in Den Haag.

Jasper Benus

Jasper Benus is adviseur bij PBLCO. Hij is werkzaam voor Dietz Communicatie, het Utrechtse zusterbureau van PBLCO. Hij is de spil tussen landelijke, regionale en lokale vraagstukken op het snijvlak van politiek, maatschappij en bedrijfsleven. Zijn werkveld bestaat uit strategy development, stakeholdermanagement, strategische communicatie en public affairs. Jasper adviseert een breed scala aan organisaties, waaronder NGO’s, investeerders, multinationals, onderwijsinstellingen, brancheorganisaties, projectontwikkelaars en decentrale overheden.   

Zijn belangrijkste uitdaging is het detecteren van kansen en bedreigingen voor politiek, maatschappij en bedrijfsleven, op verschillende (overheids)niveaus. Door kansen en bedreigingen vroegtijdig te detecteren, kunnen organisaties daar op anticiperen. In de praktijk kan het bijvoorbeeld voorkomen dat bij landelijke beleidswijzigingen onvoldoende oog is voor de effecten op lokaal en regionaal niveau. Of vice versa, wanneer lokaal of regionaal beleid landelijke kansen in de weg staat. Door commercieel en maatschappelijk belang met elkaar te verbinden en allianties te smeden, kunnen barrières worden weggenomen en doelen versneld in zicht komen.  

Jasper is proactief, betrokken en denkt als van natuurlijk vanuit belangen. Hij heeft een sterk analytisch vermogen en weet daarmee de juiste verbindingen te leggen in het belang van zijn opdrachtgevers. Naast zijn werk is Jasper secretaris van het politieke netwerk Mobiliteit & Leefomgeving (VVD) en zet hij zich in voor de Stichting Stadsontspanning in zijn woonplaats Utrecht, waar hij medeverantwoordelijk is voor verschillende evenementen in de stad. 

VACATURES
Wij hebben momenteel geen vacatures, maar staan altijd open voor een kennismaking en een kop koffie!

info@pblco.nl