ONDERZOEKSSCHOOL RECHTEN VAN DE MENS

Ons team ondersteunde de Onderzoekschool Rechten van de Mens, een interuniversitaire en interdisciplinaire onderzoeksgroep, bij de politieke acceptatie van een nieuwe mensenrechtenbenadering: de receptorbenadering. Op verzoek van de Tweede Kamer zegde het Kabinet toe de nieuwe benadering te steunen.