Initiatief Duurzame Handel

Ons team heeft het Initiatief Duurzame Handel (IDH) ondersteund bij het realiseren van politiek draagvlak voor € 100 miljoen financiering door de Nederlandse overheid. IDH helpt internationale handelsketens verduurzamen door bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid bij elkaar te brengen. Het gaat hierbij om handelsketens voor onder andere: thee, koffie, hout, palmolie, soja.